PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă asigurăm că respectăm confidențialitatea datelor dvs. și, de aceea, noi BENEFIT TRADE S.R.L., ne angajăm să protejăm orice informații care identifică sau pot contribui la identificarea unei persoane fizice (“date cu caracter personal”), pe care le colectăm, le prelucrăm și/sau la care avem acces.

Conform cerințelor Regulamentului UE 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Client.

Scopul colectării datelor este:

validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă sau la Bunurile achiziționate. Refuzul precizării datelor minime pentru efectuarea facturilor și livrare atrage anularea comenzii.

Datele necesare facturarii comenzii Dumneavoastra, conform art. 319 Cod Fiscal sunt: Nume si prenume, adresa de domiciliu.

Datele necesare livrarii sunt: Nume si prenume, adresa de livrare, numar telefon, adresa de e-mail.

de cercetare de piață prin intermediul Cookie-urilor;

trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail).

Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Operatorului și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus, excepție făcând:

- abonarea la newsletter unde avem nevoie de consimțământul explicit realizat fie prin bifarea casetei de abonare disponibilă la înregistrarea pe site, fie printr-o cerere realizată ulterior prin intermediul site-ului sau prin email de către utilizator către operator sau de către operator către utilizator.

- monitorizare automatizată prin intermediul Cookie-urilor și/sau alte soft-uri unde avem nevoie de acordul clientului/cumpărătorului/vizitatorului.

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la accesarea datelor, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea procesarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiectie, dreptul la retragerea consimtamantului si dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor. Aveți dreptul să înregistrați oricând o plângere la autoritatea locală de supraveghere a protecției datelor. Autoritatea de supraveghere a protecției datelor în România este:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, București, România

Telefon: +40318059211

Website: http://www.dataprotection.ro/